Ljudkvalitet, ljudlandskap för bästa ljudmiljön

Nu gäller produkter som löser problem. Vår gedigna erfarenhet av att lösa svåra problem har lett fram till flera egna och kund produkter genom åren. Problemlösning där andra misslyckats! Åtgärder, lösningar för akustik, vibration, säkerhet, strukturdynamik och buller. Tillsammans med kund/beställare tar vi fram de möjliga innovativa lösningarna, levererar koncept, löser problem, eller få fram önskad funktion på produkten.

Naturlig tystnad var vår -90 tals slogan och en grundsten i våra uppdrag inom industribuller och fastigheter. Verksamheten har nu kommit igång och vi finns i Spanien, Malmö och Stockholm normalt.

Vi är nu stolta representanter för ljud och vibrationsmätprogrammet Spectra Plus, enkla bullermätare mm. Välkomnar gamla och nya kunder, gamla för erbjudande av uppgradering, nya för en anpassad systemlösning. Kompletta system med givare/dator och utbildning, allt efter behov.

Behöver ni hjälp med akustik, vibration, produktutveckling, beräkning, provning eller har kört fast i ett projekt, hör av er! Vi förmedlar gärna konsultuppdrag, bullerkartläggningar större mätuppdrag i samarbete med Cecor SL.

Grundutvecklingen av dessa bullerplank gjordes av Grontmij och Mats Knutsson under hans tid på SL. Ritningar finns under produkter.

Kontakta oss via e-post  eller ring tel +46763090545 En Español